Telesecretariaat.PRO

Privacyvoorwaarden

Uw privacy, onze grootste zorg.

Uw privacy is onze grootste zorg. Daarom vindt u hier onze voorwaarden terug. Wanneer u deze website bezoekt, verwijst naar onze website onder de vorm van een link naar onze website of het telefoonnummer, vermeld op deze website, verder verspreid, gaat u akkoord met deze voorwaarden en dient u zich te schikken naar deze voorwaarden. Het zelfde geldt wanneer u contact neemt met onze dienst door het nummer te draaien dat op deze website is vermeld.

Welke gegevens worden er bewaard?

Wanneer je uitsluitend onze website bezoekt bewaren we uitsluitend de "bezoekgeschiedenis" aan onze website, hiervoor maken we gebruik van cookies, wanneer je ons belt bewaren we in ieder geval de details over de verbinding, onder de vorm van het call detail record (CDR), daarenboven worden heel veel gesprekken opgenomen en dien je er van uit te gaan dat dat ook met jouw gesprek het geval is, wat er tijdens dat gesprek wordt gezegd heb je vooral zelf in de hand maar weten we niet op voorhand, hou er dus rekening mee dat wat je zegt kan worden bewaard, in een databank of onder de vorm van geluidsopnames.

Cookies.

Wij vinden het belangrijk u te informeren omtrent het feit dat deze website cookies gebruikt.
Wanneer u deze website bezoekt, wordt een klein bestandje op uw computer geplaatst. U kan dit verhinderen via de instellingen van de browser waarmee u deze website bezoekt en u kan wanneer u dat wenst de cookie verwijderen van uw harde schijf.
Zonder cookies is een website als een goudvis die zijn geheugen verliest telkens een nieuwe pagina wordt geopend. Zodra u een nieuwe pagina bezoekt weet deze niet meer wie u bent.
Dat is een goede en een slechte zaak, zonder geheugen kunnen websites veel zaken niet doen, hij kan u niet laten aanmelden, omdat hij niet weet wie u bent, hij kan u niets laten kopen omdat hij vergeet wat u aan het kopen bent, maar het wil ook zeggen dat de website u niet kan volgen. Onze website gebruikt cookies om te onthouden wat u op onze website doet. Wij delen deze informatie met Google zodat advertenties kunnen aangepast worden aan uw interesses, maar ook omdat we in ruil daarvoor uitgebreide analyses krijgen van uw bezoek aan onze website. We weten hoe u bij ons bent terechtgekomen, via welke website, welke pagina's u op onze website heeft bezocht en hoe lang en dus ook de weg die u op onze webite heeft gevolgd.
Op basis van uw IP-adres kunnen we ook achterhalen waar u zich vermoedelijk bevindt. Aan de hand van analyse van deze parameters zouden we kunnen achterhalen wie u vermoedelijk bent, dit is echter iets wat we niet doen. Wat we vooral willen weten is hoe u bij ons bent terechtgekomen en in welke pagina's u de meeste interesse heeft om eventuele advertenties en diensten in functie daarvan aan te passen. De statistische informatie wordt blijvend bewaard en wordt niet gekoppeld aan een bepaald persoon. Wanneer u de cookie verwijdert die zich op de harde schijf van uw computer bevindt, plaatst de website een nieuwe, waardoor onze website denkt dat u onze website voor de eerste keer bezoekt, we indentificeren met andere woorden de cookie en niet u.
We bewaren de cookie zelf niet, de cookie bevindt zich tussen de tijdelijke internet-bestanden op je computer. Wil je de cookies wissen, dan dien je dat zelf toen. Je kan evenwel de mogelijkheid om cookies te gebruiken blokkeren in je browser. De informatie die we door het gebruik van cookies vergaren, wissen we nooit.

Call Detail Record.

Wanneer je ons belt bewaren we, zodra je het nummer hebt gedraaid (en dus nog voor iemand heeft opgenomen) het nummer waarmee je ons belt en wanneer je dat doet (datum en tijdstip). Vervolgens bewaren we ook de datum en het tijdstip wanneer je inhaakt. Indien je inhaakte voordat de lijn werd beantwoord, zelfs al is dat na een fractie van een seconde werden deze gegevens dus bewaard. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de oproep-poging aan te tonen en de details ervan te kunnen aantonen in geval een dispuut zou ontstaan. Zodra je oproep wordt beantwoord wordt ook de datum en het tijdstip daarvan bewaard, samen met een code waarmee we kunnen achterhalen vanaf welk intern of extern toestel het gesprek werd gevoerd.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat we bewaren met welk nummer je ons belt, wanneer dat was, wanneer het gesprek is beantwoord en vanaf welk toestel (bij uitbreiding door wie) en hoe lang het gesprek heeft geduurd, samen met alle tussenstappen en doorschakelingen.
Deze gegevens hebben betrekking op onze facturatie en dienen ter staving, dat wil zeggen dat ze voor een periode van minstens 10 jaar worden bewaard. Na deze termijn worden ze verder bewaard tot u ons vraagt ze te verwijderen. We leggen de laatste hand aan een online mogelijkheid. Aangezien een telefoonnummer overdraagbaar is kunnen wij enkel de houder van het telefoonnummer op het moment zelf identificeren wanneer deze daarvoor zijn toestemming gaf, door bijvoorbeeld een opname in de witte gidsen of online registers. De CDR zelf bevat uw naam niet en wordt er ook niet aan toegevoegd.

Geluidsopnames.

Wanneer je ons belt, wordt, in de meeste gevallen, het gesprek met jou opgenomen, of dat wordt opgenomen, hangt af van de technische mogelijkheden daartoe en van het aantal simulatene gesprekken er worden gevoerd. Je dient er dus van uit te gaan dat je gesprek en wat je zegt wordt opgenomen en bewaard onder de vorm van een geluidsbestand, zelfs al is dat mogelijks niet het geval.

Bijkomende data.

Tijdens het gesprek kan het zijn dat de medewerker bijkomende data zal verzamelen en deze zal bewaren. Dit kan gaan over je postcode van je gemeente, of je een huisdier hebt en wat dat huisdier is. Deze data kan gekoppeld worden aan de data uit de CDR (zie boven) waardoor we je in de toekomst in dit verband zouden kunnen benaderen in opdracht van adverteerders, zowel telefonisch als via SMS. Je gegevens worden echter nooit verkocht of uitgeleend. Het zou dus kunnen dat je in de toekomst van ons een SMS-je krijgt om te laten weten dat een dierenarts zich in jouw buurt heeft gevestigd. In dat geval vergoedt de dierenarts in kwestie ons voor het verzenden van de SMS naar jou, maar krijgt hij of zij jouw gegevens niet.

Hoe worden de gegevens bewaard?

Cookies worden niet bewaard door ons, ze bevinden zich op uw harde schijf. De gegevens die we via de coockies verzamelen worden bewaard op de streng beveiligde servers van Google.
De gegevens uit de CDR worden bewaard in een databank die zich op een server bevindt in Frankrijk in een streng beveiligd datacenter. De geluidsopnames worden bewaard op servers die zich op een geheime locatie in Europa bevinden. De bestanden zijn versleuteld en kunnen slechts door een handvol medewerkers worden ontgrendeld en beluisterd. Bovendien kunnen de bestandsservers enkel worden benaderd na simultane login van minstens twee verantwoordelijken.
De bijkomende data die tijdens het gesprek mogelijks wordt verzameld wordt bewaard in een databank die zich eveneens in Frankrijk op een server bevindt, doch op een andere locatie dan de server die de databank met de CDR-gegevens host.

Waar geeft u ons de toestemming toe?

Door onze dienst telefonisch te contacteren geeft u ons de toestemming bovenvermelde gegevens te bewaren en te gebruiken. U geeft ons de toestemming u telefonisch en via SMS promotionele boodschappen te bezorgen.

Hoe kan u uw gegevens verwijderen?

We werken aan een online platform om dat verzoek over te maken, voorlopig dient u ons te contacteren met het telefoonnummer in kwestie waarvan u de gegevens wil laten verwijderen.
Gegevens die we verzamelen door het gebruik van cookies kunnen niet op uw verzoek verwijderd worden aangezien we niet kunnen achterhalen welke de uwe zijn.

Hoe kan u uw gegevens inkijken?

We werken aan een online platform om dat verzoek over te maken, voorlopig dient u ons te contacteren met het telefoonnummer in kwestie waarvan u de gegevens wil inkijken.
Gegevens die we verzamelen door het gebruik van cookies kunnen niet ingekeken worden aangezien we niet kunnen achterhalen welke de uwe zijn.

Hoe kan u uw gegevens aanpassen?

De gegevens die we bewaren zijn niet van die aard dat ze aan wijzigingen onderhevig zijn, u kan ze dus niet laten aanpassen of aanpassen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens die we verzamelen door het gebruik van cookies worden bewaard tot we zelf beslissen ze te wissen, aangezien we niet weten welke gegevens de uwe zijn kunnen we ze ook niet wissen.
De geluidsopnames worden bewaard gedurende 1 jaar, de CDR-gegevens gedurende minimaal 10 jaar en maximaal tot u vraagt ze te verwijderen (na deze periode) of tot we ze zelf verwijderen, de bijkomende data gedurende minimaal 10 jaar en maximaal tot u vraagt ze te verwijderen (na deze periode) of tot we ze zelf verwijderen.

Door wie worden de gegevens bewaard?

De gegevens die we verzamelen worden bewaard door de Comm. V. Telesecretariaat.PRO ingeschreven in de Belgische KBO onder het nummer BE0651818323.

Werking van onze dienst

Wanneer u belt met een mobiel toestel

Wanneer u met ons belt, zal de operator vragen naar de gemeente waarvoor u een dierenarts of instelling zoekt die aangeeft bereikbaar te zijn. De operator zoekt vervolgens voor u - en dat zolang het gesprek duurt - naar bereikbare dierenartsen. Aan het eind van het gesprek, indien de zoekactie werd gestart voor het beeindigen ervan, zal de operator de gevonden informatie per SMS verzenden. De maximale gespreksduur bedraagt 10 minuten, nadien wordt de verbinding automatisch verbroken. U ontvangt, indien de zoekactie werd gestart voor het beeindigen van het gesprek, de coordinaten van minstens 1 en maximaal 6 instellingen en of dierenartsen, die aangeven nog bereikbaar te zijn. U bepaalt dus steeds zelf hoe lang de operator voor u moet zoeken. Het beëindigen van het gesprek impliceert het stopzetten van de zoekactie.

Wanneer u belt met een vast toestel

Wanneer u met ons belt, zal de operator vragen naar de gemeente waarvoor u een dierenarts of instelling zoekt die aangeeft bereikbaar te zijn. De operator zoekt vervolgens voor u - en dat zolang het gesprek duurt - naar bereikbare dierenartsen. U dient zelf nota te nemen van de gevonden coordinaten die u mondeling zullen worden meedegedeeld. De maximale gespreksduur bedraagt 10 minuten.

Tijdelijke sluitingen

Hoewel we er naar streven om maximaal beschikbaar te zijn, kan het zijn dat we tijdelijk onze website en dienst moeten sluiten. In dat geval is onze website niet toegangkelijk en krijgt u als bezoeker een overlay te zien. Indien u, nolens volens, het betaalnummer draait zullen alsnog - niet restiueerbare - kosten in rekening worden gebracht. Voor de goede orde sommen we alhier graag op wanneer onze dienst gesloten was.

Van 2021-07-25 23:59:00 tot 2021-07-26 05:00:00.
Van 2021-07-28 11:31:00 tot 2021-07-28 13:31:03.
Van 2021-07-29 18:20:00 tot 2021-07-29 20:40:00.
Van 2021-08-01 08:57:36 tot 2021-08-01 15:59:59.
Van 2021-08-01 17:57:51 tot 2021-08-01 18:39:59.
Van 2021-08-02 20:04:55 tot 2021-08-03 05:00:00.
Van 2021-08-03 19:49:16 tot 2021-08-04 08:00:00.
Van 2021-08-04 22:00:00 tot 2021-08-05 08:00:00.
Van 2021-08-05 22:00:00 tot 2021-08-06 08:00:00.
Van 2021-08-07 23:09:59 tot 2021-08-08 08:00:00.
Van 2021-08-08 22:15:25 tot 2021-08-09 08:00:00.
Van 2021-08-09 22:00:00 tot 2021-08-10 08:00:00.
Van 2021-08-10 19:34:35 tot 2021-08-11 08:00:00.
Van 2021-08-11 22:00:00 tot 2021-08-12 08:00:00.
Van 2021-08-12 22:41:33 tot 2021-08-13 08:00:00.
Van 2021-08-13 20:59:32 tot 2021-08-14 07:00:00.
Van 2021-08-14 22:06:05 tot 2021-08-15 07:00:00.
Van 2021-08-15 18:49:08 tot 2021-08-15 18:49:08.
Van 2021-08-15 18:56:16 tot 2021-08-15 19:00:53.
Van 2021-08-15 19:34:23 tot 2021-08-15 21:24:32.
Van 2021-08-17 22:39:12 tot 2021-08-18 06:35:42.
Van 2021-08-19 01:00:36 tot 2021-08-19 07:09:20.
Van 2021-08-19 23:59:15 tot 2021-08-20 07:15:23.
Van 2021-08-20 22:20:25 tot 2021-08-21 07:19:45.
Van 2021-08-21 16:06:37 tot 2021-08-21 16:33:08.
Van 2021-08-21 19:44:34 tot 2021-08-21 23:00:41.
Van 2021-08-22 00:10:02 tot 2021-08-22 07:25:54.
Van 2021-08-22 16:22:35 tot 2021-08-22 19:05:19.
Van 2021-08-22 23:02:03 tot 2021-08-23 07:33:32.
Van 2021-08-23 23:22:13 tot 2021-08-24 08:05:48.
Van 2021-08-25 01:13:57 tot 2021-08-25 07:24:27.
Van 2021-08-25 01:14:50 tot 2021-08-25 07:24:27.
Van 2021-08-25 22:50:52 tot 2021-08-26 10:37:12.
Van 2021-08-27 00:12:35 tot 2021-08-27 08:15:44.
Van 2021-08-28 20:00:58 tot 2021-08-28 20:32:12.
Van 2021-08-28 23:26:42 tot 2021-08-29 06:42:41.
Van 2021-08-29 14:23:52 tot 2021-08-29 15:42:51.
Van 2021-08-29 22:34:38 tot 2021-08-30 06:28:50.
Van 2021-08-31 02:10:55 tot 2021-08-31 17:26:45.
Van 2021-08-31 23:27:50 tot 2021-09-01 07:35:58.
Van 2021-09-02 23:58:33 tot 2021-09-03 07:15:14.
Van 2021-09-04 17:55:21 tot 2021-09-04 19:22:20.
Van 2021-09-04 23:37:48 tot 2021-09-05 08:42:20.
Van 2021-09-05 10:34:55 tot 2021-09-05 11:24:05.
Van 2021-09-05 17:02:05 tot 2021-09-05 17:38:28.
Van 2021-09-05 18:38:25 tot 2021-09-05 19:07:39.
Van 2021-09-05 20:55:18 tot 2021-09-05 22:02:45.
Van 2021-09-06 03:09:11 tot 2021-09-06 07:33:28.
Van 2021-09-08 23:26:04 tot 2021-09-09 08:09:57.
Van 2021-09-09 22:21:29 tot 2021-09-10 08:02:25.
Van 2021-09-10 21:01:01 tot 2021-09-11 08:34:14.
Van 2021-09-11 20:00:25 tot 2021-09-11 20:44:01.
Van 2021-09-11 22:34:12 tot 2021-09-12 08:21:19.
Van 2021-09-12 21:55:47 tot 2021-09-13 07:58:05.
Van 2021-09-14 02:30:41 tot 2021-09-14 08:20:28.
Van 2021-09-14 23:24:19 tot 2021-09-15 21:02:54.
Van 2021-09-16 23:39:18 tot 2021-09-17 07:48:59.
Van 2021-09-18 00:27:27 tot 2021-09-18 08:36:46.
Van 2021-09-18 20:16:15 tot 2021-09-18 21:16:00.
Van 2021-09-18 23:45:46 tot 2021-09-19 08:49:18.
Van 2021-09-19 23:21:34 tot 2021-09-20 12:04:46.
Van 2021-09-20 22:47:30 tot 2021-09-21 13:54:49.
Van 2021-09-21 22:16:37 tot 2021-09-22 07:57:39.
Van 2021-09-22 22:52:52 tot 2021-09-23 07:47:35.
Van 2021-09-23 23:42:10 tot 2021-09-24 07:28:38.
Van 2021-09-24 22:54:22 tot 2021-09-25 08:37:41.
Van 2021-09-25 20:20:01 tot 2021-09-26 07:30:00.
Van 2021-09-26 22:06:25 tot 2021-09-27 07:44:54.
Van 2021-09-28 00:11:44 tot 2021-09-28 07:54:38.
Van 2021-09-28 22:24:12 tot 2021-09-29 07:38:45.
Van 2021-09-29 22:19:01 tot 2021-09-30 07:18:13.
Van 2021-09-30 23:37:12 tot 2021-10-01 07:30:46.
Van 2021-10-01 23:24:09 tot 2021-10-02 09:14:17.
Van 2021-10-02 22:39:56 tot 2021-10-03 08:43:56.
Van 2021-10-03 22:33:12 tot 2021-10-04 11:25:31.
Van 2021-10-04 11:43:45 tot 2021-10-04 11:44:08.
Van 2021-10-04 21:45:59 tot 2021-10-05 09:47:10.
Van 2021-10-05 22:24:52 tot 2021-10-06 07:33:31.
Van 2021-10-06 22:58:21 tot 2021-10-07 07:39:54.
Van 2021-10-07 22:37:33 tot 2021-10-08 14:52:57.
Van 2021-10-08 22:53:13 tot 2021-10-09 08:14:22.
Van 2021-10-09 23:37:47 tot 2021-10-10 08:25:45.
Van 2021-10-10 21:39:33 tot 2021-10-11 06:30:00.
Van 2021-10-11 22:47:57 tot 2021-10-12 07:27:31.
Van 2021-10-12 22:18:48 tot 2021-10-13 06:30:48.
Van 2021-10-13 22:57:32 tot 2021-10-14 07:37:51.
Van 2021-10-14 22:48:45 tot 2021-10-15 06:37:51.
Van 2021-10-15 22:49:42 tot 2021-10-16 06:37:51.
Van 2021-10-17 01:26:58 tot 2021-10-17 09:21:53.
Van 2021-10-17 09:33:23 tot 2021-10-17 10:46:00.
Van 2021-10-17 18:43:53 tot 2021-10-18 11:54:43.
Van 2021-10-19 00:28:58 tot 2021-10-19 07:34:58.
Van 2021-10-19 20:40:54 tot 2021-10-20 07:43:27.
Van 2021-10-20 23:30:27 tot 2021-10-21 07:32:15.
Van 2021-10-21 20:01:35 tot 2021-10-22 07:35:31.
Van 2021-10-22 20:04:41 tot 2021-10-22 21:31:14.
Van 2021-10-25 22:40:45 tot 2021-10-26 07:32:23.
Van 2021-10-27 00:05:56 tot 2021-10-27 07:44:49.
Van 2021-10-28 00:23:06 tot 2021-10-28 08:02:10.
Van 2021-10-28 20:51:43 tot 2021-10-29 13:44:34.
Van 2021-10-29 23:13:52 tot 2021-10-30 09:14:18.
Van 2021-10-30 21:27:24 tot 2021-10-31 08:14:38.
Van 2021-10-31 20:26:25 tot 2021-11-01 06:15:12.
Van 2021-11-01 14:23:59 tot 2021-11-01 17:05:17.
Van 2021-11-01 18:06:50 tot 2021-11-01 18:17:13.
Van 2021-11-01 19:17:00 tot 2021-11-02 14:44:02.
Van 2021-11-02 20:33:35 tot 2021-11-03 12:17:46.
Van 2021-11-03 21:25:58 tot 2021-11-04 06:51:47.
Van 2021-11-04 19:55:06 tot 2021-11-05 06:22:13.
Van 2021-11-05 21:56:34 tot 2021-11-06 08:42:58.
Van 2021-11-06 21:06:44 tot 2021-11-07 07:55:23.
Van 2021-11-07 20:55:59 tot 2021-11-08 06:42:09.
Van 2021-11-08 23:29:35 tot 2021-11-09 19:41:08.
Van 2021-11-09 20:29:06 tot 2021-11-10 06:33:29.
Van 2021-11-10 16:49:51 tot 2021-11-10 18:33:33.
Van 2021-11-10 22:29:48 tot 2021-11-11 06:15:20.
Van 2021-11-11 12:56:11 tot 2021-11-11 14:21:07.
Van 2021-11-11 22:00:00 tot 2021-11-12 05:30:00.
Van 2021-11-12 17:26:29 tot 2021-11-13 09:44:37.
Van 2021-11-13 20:27:46 tot 2021-11-14 08:38:03.
Van 2021-11-14 13:41:16 tot 2021-11-14 15:14:58.
Van 2021-11-14 17:30:48 tot 2021-11-14 18:16:58.
Van 2021-11-14 21:59:05 tot 2021-11-15 07:07:08.
Van 2021-11-15 20:46:51 tot 2021-11-16 07:53:38.
Van 2021-11-16 21:18:01 tot 2021-11-17 07:18:12.
Van 2021-11-17 21:48:14 tot 2021-11-18 18:56:22.
Van 2021-11-18 21:17:20 tot 2021-11-19 07:30:54.
Van 2021-11-19 19:09:24 tot 2021-11-19 19:57:21.
Van 2021-11-19 23:34:29 tot 2021-11-20 13:36:36.
Van 2021-11-20 21:59:34 tot 2021-11-21 08:39:42.
Van 2021-11-21 20:22:05 tot 2021-11-22 07:20:57.
Van 2021-11-22 21:08:58 tot 2021-11-23 07:16:51.
Van 2021-11-23 21:09:13 tot 2021-11-24 06:38:29.
Van 2021-11-24 21:34:32 tot 2021-11-25 06:13:46.
Van 2021-11-26 20:45:19 tot 2021-11-27 08:49:24.
Van 2021-11-27 19:44:05 tot 2021-11-27 21:32:32.
Van 2021-11-27 22:04:26 tot 2021-11-28 06:00:00.
Van 2021-11-28 13:59:37 tot 2021-11-28 14:14:31.
Van 2021-11-28 20:33:55 tot 2021-11-29 07:33:15.
Van 2021-11-30 22:04:09 tot 2021-12-01 06:46:02.
Van 2021-12-01 21:15:02 tot 2021-12-02 05:50:30.
Van 2021-12-02 23:33:52 tot 2021-12-03 05:57:29.
Van 2021-12-03 16:30:57 tot 2021-12-04 17:32:14.
Van 2021-12-04 20:22:50 tot 2021-12-05 09:44:31.
Van 2021-12-05 16:47:12 tot 2021-12-05 19:59:22.
Van 2021-12-05 22:34:14 tot 2021-12-06 06:22:42.
Van 2021-12-06 23:44:31 tot 2021-12-07 08:41:38.
Van 2021-12-07 21:09:02 tot 2021-12-08 06:00:00.
Van 2021-12-08 21:05:25 tot 2021-12-09 17:05:34.
Van 2021-12-09 21:43:24 tot 2021-12-10 07:51:28.
Van 2021-12-10 23:29:46 tot 2021-12-11 08:23:50.
Van 2021-12-11 12:11:36 tot 2021-12-11 12:52:08.
Van 2021-12-11 21:16:18 tot 2021-12-12 09:02:13.
Van 2021-12-12 19:07:04 tot 2021-12-13 07:49:34.
Van 2021-12-13 22:38:51 tot 2021-12-14 07:28:03.
Van 2021-12-14 20:20:49 tot 2021-12-14 21:28:36.
Van 2021-12-14 22:47:00 tot 2021-12-15 11:55:40.
Van 2021-12-15 22:21:03 tot 2021-12-16 12:27:38.
Van 2021-12-16 19:46:41 tot 2021-12-17 10:07:39.
Van 2021-12-17 22:55:30 tot 2021-12-18 05:59:59.
Van 2021-12-18 12:05:44 tot 2021-12-18 12:24:38.
Van 2021-12-18 23:04:19 tot 2021-12-19 08:11:22.
Van 2021-12-19 20:04:24 tot 2021-12-20 07:02:52.
Van 2021-12-20 22:21:20 tot 2021-12-21 07:48:38.
Van 2021-12-21 20:28:02 tot 2021-12-21 21:59:13.
Van 2021-12-21 23:13:09 tot 2021-12-22 19:15:45.
Van 2021-12-22 23:59:47 tot 2021-12-23 07:19:25.
Van 2021-12-23 18:57:48 tot 2021-12-23 20:35:07.
Van 2021-12-24 01:08:31 tot 2021-12-24 06:37:58.
Van 2021-12-24 17:54:52 tot 2021-12-25 08:14:03.
Van 2021-12-25 20:32:32 tot 2021-12-26 08:57:50.
Van 2021-12-26 20:28:59 tot 2021-12-27 08:19:20.
Van 2021-12-27 22:17:15 tot 2021-12-28 07:52:31.
Van 2021-12-28 20:03:19 tot 2021-12-28 21:37:32.
Van 2021-12-28 21:55:25 tot 2021-12-29 09:47:29.
Van 2021-12-29 23:20:43 tot 2021-12-30 07:54:31.
Van 2021-12-30 22:38:42 tot 2021-12-31 07:53:52.
Van 2021-12-31 19:36:30 tot 2022-01-01 09:12:54.
Van 2022-01-01 19:56:40 tot 2022-01-01 20:29:19.
Van 2022-01-01 21:24:37 tot 2022-01-02 10:11:56.
Van 2022-01-02 20:57:34 tot 2022-01-03 08:58:53.
Van 2022-01-03 22:13:37 tot 2022-01-04 09:02:58.
Van 2022-01-04 21:00:12 tot 2022-01-05 07:43:44.
Van 2022-01-05 20:53:07 tot 2022-01-06 07:20:37.
Van 2022-01-06 20:19:30 tot 2022-01-07 07:21:42.
Van 2022-01-07 20:18:06 tot 2022-01-07 20:27:37.
Van 2022-01-07 21:43:23 tot 2022-01-08 08:21:26.
Van 2022-01-08 11:30:11 tot 2022-01-08 13:29:43.
Van 2022-01-08 21:05:28 tot 2022-01-09 08:11:59.
Van 2022-01-09 20:24:01 tot 2022-01-10 07:39:49.
Van 2022-01-10 21:03:23 tot 2022-01-11 09:19:01.
Van 2022-01-11 22:52:00 tot 2022-01-12 07:33:57.
Van 2022-01-12 20:16:12 tot 2022-01-13 16:18:41.
Van 2022-01-13 22:29:11 tot 2022-01-14 07:34:26.
Van 2022-01-14 22:05:13 tot 2022-01-15 08:11:43.
Van 2022-01-15 12:08:29 tot 2022-01-15 12:33:31.
Van 2022-01-15 21:36:55 tot 2022-01-16 08:25:28.
Van 2022-01-16 19:54:58 tot 2022-01-17 07:46:43.
Van 2022-01-17 22:44:09 tot 2022-01-18 21:04:35.
Van 2022-01-18 22:22:30 tot 2022-01-19 07:10:18.
Van 2022-01-19 20:44:55 tot 2022-01-20 07:28:11.
Van 2022-01-20 22:24:02 tot 2022-01-21 11:29:07.
Van 2022-01-21 16:55:58 tot 2022-01-22 20:00:50.
Van 2022-01-22 21:55:26 tot 2022-01-23 08:33:34.
Van 2022-01-23 21:21:24 tot 2022-01-24 06:52:09.
Van 2022-01-24 19:50:50 tot 2022-01-25 07:41:39.
Van 2022-01-25 21:18:33 tot 2022-01-26 10:07:57.
Van 2022-01-26 20:56:31 tot 2022-01-27 19:21:30.
Van 2022-01-27 21:40:02 tot 2022-01-28 16:31:47.
Van 2022-01-28 21:41:58 tot 2022-01-29 08:15:30.
Van 2022-01-29 11:28:19 tot 2022-01-29 14:10:58.
Van 2022-01-29 19:53:26 tot 2022-01-30 06:00:00.
Van 2022-01-30 15:02:09 tot 2022-01-30 17:36:25.
Van 2022-01-30 18:48:33 tot 2022-01-31 10:50:08.
Van 2022-01-31 20:32:08 tot 2022-02-01 18:22:22.
Van 2022-02-01 22:18:21 tot 2022-02-02 10:44:37.
Van 2022-02-02 21:15:44 tot 2022-02-03 09:42:26.
Van 2022-02-03 22:17:37 tot 2022-02-04 07:45:08.
Van 2022-02-04 21:17:06 tot 2022-02-05 08:04:07.
Van 2022-02-05 09:46:25 tot 2022-02-05 13:11:08.
Van 2022-02-05 20:47:28 tot 2022-02-06 07:01:28.
Van 2022-02-05 21:14:45 tot 2022-02-06 07:01:28.
Van 2022-02-06 12:05:43 tot 2022-02-06 13:30:36.
Van 2022-02-06 20:33:51 tot 2022-02-07 07:43:15.
Van 2022-02-07 20:51:53 tot 2022-02-08 06:28:13.
Van 2022-02-08 21:14:58 tot 2022-02-09 19:15:45.
Van 2022-02-09 21:41:28 tot 2022-02-10 06:31:02.
Van 2022-02-10 20:53:40 tot 2022-02-11 07:39:06.
Van 2022-02-11 21:30:06 tot 2022-02-12 06:44:48.
Van 2022-02-12 09:51:26 tot 2022-02-12 17:41:06.
Van 2022-02-12 20:17:27 tot 2022-02-13 07:47:51.
Van 2022-02-13 15:42:59 tot 2022-02-13 18:00:25.
Van 2022-02-13 20:29:34 tot 2022-02-14 07:42:10.
Van 2022-02-14 21:21:52 tot 2022-02-15 14:07:53.
Van 2022-02-15 23:21:34 tot 2022-02-16 07:19:18.
Van 2022-02-16 20:54:36 tot 2022-02-17 07:23:43.
Van 2022-02-17 21:50:55 tot 2022-02-18 08:44:43.
Van 2022-02-18 22:29:33 tot 2022-02-19 08:46:05.
Van 2022-02-19 14:39:27 tot 2022-02-19 14:42:54.
Van 2022-02-19 22:30:50 tot 2022-02-20 07:16:14.
Van 2022-02-20 15:24:54 tot 2022-02-20 16:49:47.
Van 2022-02-20 17:53:40 tot 2022-02-20 18:22:08.
Van 2022-02-20 19:55:11 tot 2022-02-20 22:09:31.
Van 2022-02-20 22:47:49 tot 2022-02-21 07:04:31.
Van 2022-02-21 22:42:13 tot 2022-02-22 06:58:31.
Van 2022-02-22 22:19:18 tot 2022-02-23 05:30:00.
Van 2022-02-23 22:36:47 tot 2022-02-24 05:30:00.
Van 2022-02-24 21:33:04 tot 2022-02-25 06:49:48.
Van 2022-02-25 23:20:43 tot 2022-02-26 06:52:59.
Van 2022-02-26 16:45:41 tot 2022-02-26 17:10:41.
Van 2022-02-26 19:45:00 tot 2022-02-26 20:34:38.
Van 2022-02-26 23:01:52 tot 2022-02-27 08:02:52.
Van 2022-02-27 15:00:59 tot 2022-02-27 21:43:06.
Van 2022-02-27 23:28:46 tot 2022-02-28 08:52:13.
Van 2022-02-28 21:38:38 tot 2022-03-02 08:03:21.
Van 2022-03-03 21:20:23 tot 2022-03-04 09:03:12.
Van 2022-03-04 23:20:21 tot 2022-03-05 07:39:16.
Van 2022-03-05 11:43:19 tot 2022-03-05 15:15:18.
Van 2022-03-05 21:36:41 tot 2022-03-06 07:45:49.
Van 2022-03-06 16:22:49 tot 2022-03-06 21:30:49.
Van 2022-03-06 23:19:55 tot 2022-03-07 07:43:40.
Van 2022-03-07 23:07:11 tot 2022-03-08 07:42:39.
Van 2022-03-08 22:10:55 tot 2022-03-09 09:33:26.
Van 2022-03-09 10:01:27 tot 2022-03-09 10:01:46.
Van 2022-03-09 10:01:56 tot 2022-03-09 10:02:30.
Van 2022-03-09 22:38:40 tot 2022-03-10 05:00:00.
Van 2022-03-10 22:50:33 tot 2022-03-11 05:00:00.
Van 2022-03-11 22:06:15 tot 2022-03-12 05:00:00.
Van 2022-03-12 12:10:47 tot 2022-03-12 14:49:27.
Van 2022-03-12 21:55:55 tot 2022-03-13 05:00:00.
Van 2022-03-13 09:53:45 tot 2022-03-13 14:57:06.
Van 2022-03-13 18:00:59 tot 2022-03-13 20:04:47.
Van 2022-03-13 22:24:40 tot 2022-03-14 05:00:00.
Van 2022-03-14 21:33:47 tot 2022-03-15 05:00:00.
Van 2022-03-15 22:02:30 tot 2022-03-16 05:00:00.
Van 2022-03-16 21:15:01 tot 2022-03-17 05:00:00.
Van 2022-03-17 21:38:20 tot 2022-03-18 05:00:00.
Van 2022-03-18 21:50:50 tot 2022-03-19 05:00:00.
Van 2022-03-19 11:56:22 tot 2022-03-19 13:12:24.
Van 2022-03-19 15:10:50 tot 2022-03-19 16:37:27.
Van 2022-03-19 20:42:21 tot 2022-03-19 22:09:29.
Van 2022-03-19 22:50:50 tot 2022-03-20 05:00:00.
Van 2022-03-20 13:29:36 tot 2022-03-20 16:17:36.
Van 2022-03-20 22:49:28 tot 2022-03-21 05:00:00.
Van 2022-03-21 22:31:47 tot 2022-03-22 05:00:00.
Van 2022-03-22 21:23:55 tot 2022-03-23 05:00:00.
Van 2022-03-23 21:22:28 tot 2022-03-24 05:00:00.
Van 2022-03-25 03:34:44 tot 2022-03-25 05:00:00.
Van 2022-03-25 17:42:37 tot 2022-03-25 19:23:39.
Van 2022-03-25 23:11:51 tot 2022-03-26 13:25:06.
Van 2022-03-26 20:00:58 tot 2022-03-27 05:00:00.
Van 2022-03-27 13:42:49 tot 2022-03-27 16:09:12.
Van 2022-03-27 22:16:22 tot 2022-03-28 05:00:00.
Van 2022-03-28 21:03:46 tot 2022-03-29 05:00:00.
Van 2022-03-29 18:04:59 tot 2022-03-30 05:00:00.
Van 2022-03-30 18:40:45 tot 2022-03-30 20:33:45.
Van 2022-03-30 21:04:57 tot 2022-03-31 05:00:00.
Van 2022-04-01 00:05:24 tot 2022-04-01 05:00:00.
Van 2022-04-01 22:38:59 tot 2022-04-02 05:00:00.
Van 2022-04-02 08:54:42 tot 2022-04-03 09:34:52.
Van 2022-04-03 14:34:32 tot 2022-04-03 16:47:44.
Van 2022-04-03 22:05:38 tot 2022-04-04 05:00:00.
Van 2022-04-04 22:18:14 tot 2022-04-05 05:00:00.
Van 2022-04-05 22:08:46 tot 2022-04-06 05:00:00.
Van 2022-04-06 21:57:36 tot 2022-04-07 05:00:00.
Van 2022-04-07 20:19:50 tot 2022-04-07 21:09:43.
Van 2022-04-07 22:35:02 tot 2022-04-08 05:00:00.
Van 2022-04-08 21:57:07 tot 2022-04-09 05:00:00.
Van 2022-04-09 11:39:34 tot 2022-04-09 14:44:32.
Van 2022-04-10 00:21:51 tot 2022-04-10 05:00:00.
Van 2022-04-10 15:42:23 tot 2022-04-10 17:55:52.
Van 2022-04-10 21:30:36 tot 2022-04-11 05:00:00.
Van 2022-04-11 20:45:57 tot 2022-04-11 21:55:43.
Van 2022-04-11 21:55:45 tot 2022-04-12 05:00:00.
Van 2022-04-12 21:57:26 tot 2022-04-13 05:00:00.
Van 2022-04-13 22:09:35 tot 2022-04-14 05:00:00.
Van 2022-04-14 21:46:10 tot 2022-04-15 05:00:00.
Van 2022-04-15 21:13:35 tot 2022-04-16 05:00:00.
Van 2022-04-16 11:54:27 tot 2022-04-16 13:57:53.
Van 2022-04-16 22:22:22 tot 2022-04-17 05:00:00.
Van 2022-04-17 14:57:52 tot 2022-04-17 17:19:31.
Van 2022-04-17 18:03:43 tot 2022-04-18 09:14:26.
Van 2022-04-18 14:28:58 tot 2022-04-18 16:16:35.
Van 2022-04-18 21:09:43 tot 2022-04-19 05:00:00.
Van 2022-04-19 21:32:01 tot 2022-04-20 05:00:00.
Van 2022-04-20 19:48:23 tot 2022-04-21 21:35:59.
Van 2022-04-21 21:36:02 tot 2022-04-22 05:00:00.
Van 2022-04-22 21:00:02 tot 2022-04-23 05:00:00.
Van 2022-04-23 11:19:01 tot 2022-04-23 13:18:04.
Van 2022-04-23 21:35:58 tot 2022-04-24 05:00:00.
Van 2022-04-24 14:40:30 tot 2022-04-24 20:07:46.
Van 2022-04-24 21:06:52 tot 2022-04-24 21:24:24.
Van 2022-04-24 21:56:37 tot 2022-04-25 05:00:00.
Van 2022-04-25 21:43:44 tot 2022-04-26 05:00:00.
Van 2022-04-26 21:50:16 tot 2022-04-27 05:00:00.
Van 2022-04-27 22:23:03 tot 2022-04-28 05:00:00.
Van 2022-04-28 23:03:45 tot 2022-04-29 05:00:00.
Van 2022-04-29 22:07:24 tot 2022-04-30 05:00:00.
Van 2022-04-30 12:09:07 tot 2022-04-30 13:53:52.
Van 2022-04-30 22:37:04 tot 2022-05-01 05:00:00.
Van 2022-05-01 14:36:43 tot 2022-05-01 20:41:58.
Van 2022-05-01 22:29:34 tot 2022-05-02 05:00:00.
Van 2022-05-02 22:10:12 tot 2022-05-03 05:00:00.
Van 2022-05-03 22:33:32 tot 2022-05-04 05:00:00.
Van 2022-05-04 19:23:23 tot 2022-05-05 05:00:00.
Van 2022-05-05 22:03:46 tot 2022-05-06 05:00:00.
Van 2022-05-06 22:27:12 tot 2022-05-07 05:00:00.
Van 2022-05-07 11:34:56 tot 2022-05-07 13:21:17.
Van 2022-05-07 16:03:41 tot 2022-05-07 20:04:53.
Van 2022-05-07 22:11:37 tot 2022-05-08 05:00:00.
Van 2022-05-08 10:40:17 tot 2022-05-08 21:22:27.
Van 2022-05-08 21:49:34 tot 2022-05-09 05:00:00.
Van 2022-05-09 21:56:43 tot 2022-05-10 05:00:00.
Van 2022-05-10 21:57:18 tot 2022-05-11 05:00:00.
Van 2022-05-11 20:42:05 tot 2022-05-12 05:00:00.
Van 2022-05-12 22:09:54 tot 2022-05-13 05:00:00.
Van 2022-05-13 22:27:39 tot 2022-05-14 05:00:00.
Van 2022-05-14 11:11:07 tot 2022-05-14 16:16:57.
Van 2022-05-14 21:48:56 tot 2022-05-15 05:00:00.
Van 2022-05-15 14:31:32 tot 2022-05-15 17:41:58.
Van 2022-05-15 19:56:56 tot 2022-05-15 22:43:57.
Van 2022-05-15 22:43:59 tot 2022-05-16 05:00:00.
Van 2022-05-16 21:31:03 tot 2022-05-17 05:00:00.
Van 2022-05-17 21:56:42 tot 2022-05-18 05:00:00.
Van 2022-05-18 22:24:42 tot 2022-05-19 05:00:00.
Van 2022-05-19 22:13:02 tot 2022-05-20 05:00:00.
Van 2022-05-20 22:10:08 tot 2022-05-21 05:00:00.
Van 2022-05-21 11:40:00 tot 2022-05-21 20:10:17.
Van 2022-05-21 22:29:00 tot 2022-05-22 05:00:00.
Van 2022-05-22 08:02:40 tot 2022-05-22 11:00:25.
Van 2022-05-22 15:14:48 tot 2022-05-22 17:48:37.
Van 2022-05-22 21:12:09 tot 2022-05-23 05:00:00.
Van 2022-05-23 21:34:45 tot 2022-05-24 05:00:00.
Van 2022-05-24 22:18:45 tot 2022-05-25 05:00:00.
Van 2022-05-25 17:52:08 tot 2022-05-25 21:22:52.
Van 2022-05-25 21:22:54 tot 2022-05-26 05:00:00.
Van 2022-05-26 15:34:58 tot 2022-05-26 18:13:23.
Van 2022-05-26 21:16:35 tot 2022-05-27 05:00:00.
Van 2022-05-27 15:42:35 tot 2022-05-27 17:29:05.
Van 2022-05-27 21:48:13 tot 2022-05-28 05:00:00.
Van 2022-05-28 15:14:35 tot 2022-05-28 17:19:13.
Van 2022-05-28 22:06:47 tot 2022-05-29 05:00:00.
Van 2022-05-29 15:08:48 tot 2022-05-29 17:13:16.
Van 2022-05-29 21:51:10 tot 2022-05-30 05:00:00.
Van 2022-05-30 21:48:08 tot 2022-05-31 05:00:00.
Van 2022-05-31 22:45:06 tot 2022-06-01 05:00:00.
Van 2022-06-01 05:37:26 tot 2022-06-01 22:51:14.
Van 2022-06-01 22:52:02 tot 2022-06-02 05:00:00.
Van 2022-06-02 20:34:56 tot 2022-06-02 20:55:12.
Van 2022-06-02 22:30:12 tot 2022-06-03 05:00:00.
Van 2022-06-03 22:06:22 tot 2022-06-04 05:00:00.
Van 2022-06-04 05:28:51 tot 2022-06-05 20:50:13.
Van 2022-06-05 21:47:03 tot 2022-06-06 09:27:11.
Van 2022-06-06 11:29:36 tot 2022-06-06 19:04:08.
Van 2022-06-06 22:49:26 tot 2022-06-07 05:00:00.
Van 2022-06-07 19:10:51 tot 2022-06-08 05:00:00.
Van 2022-06-08 22:18:21 tot 2022-06-09 05:00:00.
Van 2022-06-09 23:17:30 tot 2022-06-10 05:00:00.
Van 2022-06-10 21:43:25 tot 2022-06-11 11:16:32.
Van 2022-06-11 15:20:51 tot 2022-06-11 16:31:57.
Van 2022-06-11 22:11:04 tot 2022-06-12 05:00:00.
Van 2022-06-12 17:21:42 tot 2022-06-12 17:36:26.
Van 2022-06-12 20:46:58 tot 2022-06-13 20:13:17.
Van 2022-06-13 22:00:20 tot 2022-06-14 05:00:00.
Van 2022-06-14 21:33:46 tot 2022-06-15 05:00:00.
Van 2022-06-15 23:23:18 tot 2022-06-16 05:00:00.
Van 2022-06-16 22:26:10 tot 2022-06-17 05:00:00.
Van 2022-06-17 21:06:16 tot 2022-06-18 05:00:00.
Van 2022-06-18 22:15:21 tot 2022-06-19 05:00:00.
Van 2022-06-19 16:16:11 tot 2022-06-19 18:41:36.
Van 2022-06-19 21:46:18 tot 2022-06-20 05:00:00.
Van 2022-06-20 22:01:29 tot 2022-06-21 05:00:00.
Van 2022-06-21 21:47:28 tot 2022-06-22 05:00:00.
Van 2022-06-22 22:29:25 tot 2022-06-23 05:00:00.
Van 2022-06-23 21:45:32 tot 2022-06-24 05:00:00.
Van 2022-06-24 21:32:47 tot 2022-06-25 05:00:00.
Van 2022-06-25 11:59:57 tot 2022-06-25 13:45:12.
Van 2022-06-25 20:47:12 tot 2022-06-26 05:00:00.
Van 2022-06-26 14:44:42 tot 2022-06-26 17:15:44.
Van 2022-06-26 20:56:12 tot 2022-06-27 05:00:00.
Van 2022-06-27 21:49:27 tot 2022-06-28 05:00:00.
Van 2022-06-28 21:33:14 tot 2022-06-29 05:00:00.
Van 2022-06-29 21:18:18 tot 2022-06-30 05:00:00.
Van 2022-06-29 21:18:30 tot 2022-06-30 05:00:00.
Van 2022-06-29 21:21:51 tot 2022-06-30 05:00:00.
Van 2022-06-30 21:17:45 tot 2022-07-01 05:00:00.
Van 2022-07-01 20:30:26 tot 2022-07-02 07:46:45.
Van 2022-07-02 11:55:00 tot 2022-07-02 13:57:35.
Van 2022-07-02 15:22:08 tot 2022-07-02 16:59:13.
Van 2022-07-02 19:23:03 tot 2022-07-03 07:50:11.
Van 2022-07-03 13:56:32 tot 2022-07-03 18:54:03.
Van 2022-07-03 20:59:42 tot 2022-07-04 05:00:00.
Van 2022-07-04 21:48:54 tot 2022-07-05 05:00:00.
Van 2022-07-05 21:01:00 tot 2022-07-06 05:00:00.
Van 2022-07-06 21:44:10 tot 2022-07-07 05:00:00.
Van 2022-07-07 22:03:39 tot 2022-07-08 05:00:00.
Van 2022-07-08 20:50:55 tot 2022-07-09 05:00:00.
Van 2022-07-09 11:45:30 tot 2022-07-09 15:41:24.
Van 2022-07-09 21:33:13 tot 2022-07-10 05:00:00.
Van 2022-07-10 10:00:54 tot 2022-07-10 11:21:10.
Van 2022-07-10 15:50:00 tot 2022-07-10 16:59:33.
Van 2022-07-10 21:28:58 tot 2022-07-11 05:00:00.
Van 2022-07-11 21:42:34 tot 2022-07-12 05:00:00.
Van 2022-07-12 21:07:13 tot 2022-07-13 05:00:00.
Van 2022-07-13 22:19:39 tot 2022-07-14 05:00:00.
Van 2022-07-14 21:54:08 tot 2022-07-15 05:00:00.
Van 2022-07-15 19:52:33 tot 2022-07-16 10:07:43.
Van 2022-07-16 11:59:23 tot 2022-07-16 17:11:18.
Van 2022-07-16 21:33:36 tot 2022-07-17 05:00:00.
Van 2022-07-17 06:02:54 tot 2022-07-17 09:03:54.
Van 2022-07-17 11:29:45 tot 2022-07-17 13:09:18.
Van 2022-07-17 16:11:18 tot 2022-07-17 17:41:02.
Van 2022-07-17 21:51:11 tot 2022-07-18 05:00:00.
Van 2022-07-18 21:52:34 tot 2022-07-19 05:00:00.
Van 2022-07-19 18:52:45 tot 2022-07-19 20:05:31.
Van 2022-07-19 21:32:32 tot 2022-07-20 05:00:00.
Van 2022-07-20 18:41:15 tot 2022-07-20 19:37:41.
Van 2022-07-20 21:47:37 tot 2022-07-21 05:00:00.
Van 2022-07-21 16:45:31 tot 2022-07-21 17:32:38.
Van 2022-07-21 21:17:47 tot 2022-07-22 05:00:00.
Van 2022-07-22 22:00:54 tot 2022-07-23 05:00:00.
Van 2022-07-23 18:04:50 tot 2022-07-23 21:45:11.
Van 2022-07-23 22:56:05 tot 2022-07-24 05:00:00.
Van 2022-07-24 10:57:55 tot 2022-07-24 11:46:03.
Van 2022-07-24 16:43:57 tot 2022-07-24 20:30:13.
Van 2022-07-24 21:23:55 tot 2022-07-25 05:00:00.
Van 2022-07-25 22:44:25 tot 2022-07-26 06:52:45.
Van 2022-07-26 20:37:22 tot 2022-07-27 05:00:00.
Van 2022-07-27 21:34:05 tot 2022-07-28 05:00:00.
Van 2022-07-28 22:24:41 tot 2022-07-29 05:00:00.
Van 2022-07-29 20:04:37 tot 2022-07-29 21:36:37.
Van 2022-07-29 23:28:12 tot 2022-07-30 05:00:00.
Van 2022-07-30 11:46:22 tot 2022-07-30 13:12:12.
Van 2022-07-30 21:57:46 tot 2022-07-31 05:00:00.
Van 2022-07-31 15:57:13 tot 2022-07-31 16:22:38.
Van 2022-07-31 21:46:11 tot 2022-08-01 05:00:00.
Van 2022-08-01 21:53:25 tot 2022-08-02 05:00:00.
Van 2022-08-02 22:56:47 tot 2022-08-03 05:00:00.
Van 2022-08-03 21:45:40 tot 2022-08-04 05:00:00.
Van 2022-08-04 22:07:53 tot 2022-08-05 05:00:00.
Van 2022-08-05 22:12:28 tot 2022-08-06 05:00:00.
Van 2022-08-06 12:28:48 tot 2022-08-07 08:01:10.
Van 2022-08-07 22:19:35 tot 2022-08-08 05:00:00.
Van 2022-08-08 21:28:23 tot 2022-08-09 05:00:00.
Van 2022-08-09 22:00:46 tot 2022-08-10 05:00:00.
Van 2022-08-10 22:01:26 tot 2022-08-11 05:00:00.
Van 2022-08-11 22:47:46 tot 2022-08-12 05:00:00.
Van 2022-08-12 20:15:34 tot 2022-08-13 05:32:54.
Van 2022-08-13 12:00:38 tot 2022-08-13 15:16:02.
Van 2022-08-13 16:01:08 tot 2022-08-13 16:37:31.
Van 2022-08-13 20:03:27 tot 2022-08-13 20:09:39.
Van 2022-08-13 22:21:07 tot 2022-08-14 05:00:00.
Van 2022-08-14 09:19:19 tot 2022-08-14 09:23:35.
Van 2022-08-14 15:52:39 tot 2022-08-14 16:22:27.
Van 2022-08-14 21:27:06 tot 2022-08-15 08:40:56.
Van 2022-08-15 13:50:48 tot 2022-08-15 16:20:58.
Van 2022-08-15 22:28:52 tot 2022-08-16 05:00:00.
Van 2022-08-16 22:51:04 tot 2022-08-17 05:00:00.
Van 2022-08-17 22:27:19 tot 2022-08-18 05:00:00.
Van 2022-08-18 21:52:04 tot 2022-08-19 05:00:00.
Van 2022-08-19 21:38:48 tot 2022-08-20 05:00:00.
Van 2022-08-20 22:27:38 tot 2022-08-21 05:00:00.
Van 2022-08-21 13:32:45 tot 2022-08-21 17:18:57.
Van 2022-08-21 22:27:59 tot 2022-08-22 05:00:00.
Van 2022-08-22 22:07:16 tot 2022-08-23 05:00:00.
Van 2022-08-23 23:30:40 tot 2022-08-24 05:00:00.
Van 2022-08-24 21:53:18 tot 2022-08-25 05:00:00.
Van 2022-08-25 22:29:59 tot 2022-08-26 05:00:00.
Van 2022-08-26 22:04:44 tot 2022-08-27 05:00:00.
Van 2022-08-27 10:26:20 tot 2022-08-27 11:50:45.
Van 2022-08-27 21:29:29 tot 2022-08-28 05:00:00.
Van 2022-08-28 15:53:01 tot 2022-08-28 17:59:08.
Van 2022-08-28 22:07:49 tot 2022-08-29 05:00:00.
Van 2022-08-29 22:23:52 tot 2022-08-30 05:00:00.
Van 2022-08-30 21:41:04 tot 2022-08-31 05:00:00.
Van 2022-08-31 22:24:34 tot 2022-09-01 17:20:41.
Van 2022-09-01 23:19:01 tot 2022-09-02 05:00:00.
Van 2022-09-02 21:29:10 tot 2022-09-03 05:00:00.
Van 2022-09-03 12:05:41 tot 2022-09-03 12:57:06.
Van 2022-09-03 15:50:00 tot 2022-09-03 17:00:47.
Van 2022-09-03 22:18:25 tot 2022-09-04 05:00:00.
Van 2022-09-04 13:48:19 tot 2022-09-04 14:07:22.
Van 2022-09-04 22:03:25 tot 2022-09-05 05:00:00.
Van 2022-09-05 22:13:01 tot 2022-09-06 05:00:00.
Van 2022-09-06 21:51:07 tot 2022-09-07 05:00:00.
Van 2022-09-07 21:39:52 tot 2022-09-08 05:00:00.
Van 2022-09-08 20:33:59 tot 2022-09-09 05:00:00.
Van 2022-09-09 22:27:36 tot 2022-09-10 05:00:00.
Van 2022-09-10 09:06:16 tot 2022-09-10 17:47:45.
Van 2022-09-10 21:32:03 tot 2022-09-11 05:00:00.
Van 2022-09-11 13:53:42 tot 2022-09-11 19:36:43.
Van 2022-09-12 00:36:02 tot 2022-09-12 05:00:00.
Van 2022-09-12 21:24:57 tot 2022-09-13 05:00:00.
Van 2022-09-13 20:44:22 tot 2022-09-13 20:45:19.
Van 2022-09-13 23:24:55 tot 2022-09-14 05:00:00.
Van 2022-09-14 21:46:08 tot 2022-09-15 05:00:00.
Van 2022-09-15 22:48:03 tot 2022-09-16 05:00:00.
Van 2022-09-17 01:54:16 tot 2022-09-17 05:00:00.
Van 2022-09-17 11:53:44 tot 2022-09-17 13:52:32.
Van 2022-09-17 23:46:32 tot 2022-09-18 05:00:00.
Van 2022-09-18 17:54:33 tot 2022-09-18 20:28:26.
Van 2022-09-18 21:40:53 tot 2022-09-19 05:00:00.
Van 2022-09-19 21:34:04 tot 2022-09-20 05:00:00.
Van 2022-09-21 22:17:58 tot 2022-09-22 05:00:00.
Van 2022-09-22 21:25:19 tot 2022-09-23 05:00:00.
Van 2022-09-23 22:03:26 tot 2022-09-24 05:00:00.
Van 2022-09-24 11:56:21 tot 2022-09-24 14:25:35.
Van 2022-09-24 20:39:45 tot 2022-09-25 05:00:00.
Van 2022-09-25 08:03:34 tot 2022-09-25 19:36:32.
Van 2022-09-25 21:38:00 tot 2022-09-26 05:00:00.
Van 2022-09-26 23:00:43 tot 2022-09-27 05:00:00.
Van 2022-09-27 22:53:08 tot 2022-09-28 05:00:00.
Van 2022-09-28 22:31:33 tot 2022-09-29 05:00:00.
Van 2022-09-29 22:33:54 tot 2022-09-30 05:00:00.
Van 2022-09-30 22:35:36 tot 2022-10-01 05:00:00.
Van 2022-10-01 09:24:20 tot 2022-10-01 19:12:58.
Van 2022-10-01 21:25:12 tot 2022-10-02 05:00:00.
Van 2022-10-02 13:34:31 tot 2022-10-02 15:17:30.
Van 2022-10-02 18:24:02 tot 2022-10-02 18:43:45.
Van 2022-10-03 21:30:13 tot 2022-10-04 05:00:00.
Van 2022-10-06 02:21:11 tot 2022-10-06 05:00:00.
Van 2022-10-08 00:26:47 tot 2022-10-08 05:00:00.
Van 2022-10-08 12:37:53 tot 2022-10-08 16:31:29.
Van 2022-10-08 18:01:53 tot 2022-10-08 23:38:18.
Van 2022-10-08 23:38:20 tot 2022-10-09 05:00:00.
Van 2022-10-09 13:20:59 tot 2022-10-09 18:07:37.
Van 2022-10-09 20:34:29 tot 2022-10-09 20:47:02.
Van 2022-10-14 18:26:27 tot 2022-10-14 21:31:54.
Van 2022-10-15 11:45:00 tot 2022-10-15 14:27:25.
Van 2022-10-15 15:50:29 tot 2022-10-15 16:19:46.
Van 2022-10-15 23:29:21 tot 2022-10-16 05:00:00.
Van 2022-10-22 11:55:00 tot 2022-10-22 13:40:34.
Van 2022-10-22 15:55:38 tot 2022-10-22 16:22:32.
Van 2022-10-30 11:41:09 tot 2022-10-30 13:19:01.
Van 2022-11-11 09:35:16 tot 2022-11-11 16:53:58.
Van 2022-12-03 18:15:14 tot 2022-12-04 05:00:00.
Van 2022-12-31 17:45:09 tot 2023-01-01 05:00:00.
Van 2023-01-01 11:20:07 tot 2023-01-01 17:25:20.
Van 2023-01-07 04:00:41 tot 2023-01-07 05:54:08.
Van 2023-03-09 22:22:37 tot 2023-03-09 22:35:06.
Van 2023-07-20 14:50:25 tot 2023-07-20 21:32:03.
Van 2023-10-06 15:02:51 tot 2023-10-06 15:03:50.
Van 2023-12-31 18:02:26 tot 2023-12-31 22:51:04.
Van 2024-01-01 11:52:09 tot 2024-01-01 18:05:40.
Van 2024-02-18 19:12:18 tot 2024-02-19 05:00:00.